Aktuality

Snímače síly od firmy Megatron

22.6.2018

Snímače síly a zatížení se používají ve stále pestřejší paletě úloh. Oblast použití začíná ve strojírenství, pokračuje přes zkušební techniku, procesní průmysl nebo stavebnictví a končí u implementace snímačů ve zdravotnických, rehabilitačních a cvičebních zařízeních.

Firma Megatron nabízí široký sortiment snímačů síly vhodných pro většinu úloh. Měřicí rozsahy jsou od 3 N do 100 kN. Základem jsou fóliové tenzometry nalepené na pružných tělesech tvaru jednoduchého nosníku, ve tvaru písmene S (pro kombinované měření tahu a tlaku) či tvaru knoflíku (pro měření tlakové síly v ose). Kromě měřicího rozsahu a směru působení síly si uživatel může vybrat také verze s různým elektrickým výstupem, s vestavěným nebo externím převodníkem, a různým krytím. Většina snímačů je skladem a může být dodána ve velmi krátké lhůtě.

KM200

Obr. 1 Nosníkové snímače v provedení OEM určené k vestavbě do strojů a zařízení

 

Snímače s pružným tělesem tvaru jednoduchého nosníku

Tyto snímače mají pružné těleso, které se na jednom konci pevně přišroubuje k rámu a na druhém konci na ně působí měřená síla. Mohou tedy měřit sílu v tahu i v tlaku. Megatron nabízí snímače KM200 s měřicím rozsahem do 50 N a KM300 s měřicím rozsahem do 350 N, na vyžádání do 2 kN (obr. 1). Obě provedení mají hliníková pružná tělesa, na nichž jsou nalepené fóliové tenzometrické senzory v můstkovém zapojení. Vzhledem ke konstrukci měřicího tělesa jsou tyto snímače málo citlivé na excentrické zatížení. Snímače uvedených typů nemají vlastní převodník a jsou zvláště vhodné pro vestavbu do stroje. Ocení je výrobci strojů a zařízení, a to nejen pro jejich výhodnou cenu, ale také proto, že jejich malé rozměry, zvláště zástavbová výška, umožňují montáž do stísněných prostor. Dalšími variantami nosníkových snímačů v sortimentu firmy Megatron jsou kompaktní snímače KM/KT701 (do 1 kN; obr. 2) a KM/KT801 (do 5 kN). Jde o snímače určené pro plošinové váhy a podobné úlohy. Verze KT se od KM liší tím, že mají vestavěný převodník. Snímače jsou dodávány včetně kalibračního listu (kalibrace může být v newtonech nebo v kilogramech).

KT701

Obr. 2 Kompaktní nosníkový snímač KT701 s vestavěným převodníkem

 

Snímače s pružným tělesem tvaru dvojitého nosníku

Snímače s pružným tělesem tvaru dvojitého nosníku se nazývají také snímače s pružným tělesem tvaru S. Typickou oblastí použití těchto snímačů jsou závěsné a jeřábové váhy. Snímač KM500 (obr. 3) s rozsahem do 500 N má velmi malé rozměry, a proto je vhodný pro vestavbu do strojů a zařízení. Výhodou je také jeho nízká cena. Dalšími variantami jsou snímače KM/KT1401 (do 1 kN; obr. 4) KM/KT 1501 (do 10 kN) a KM1506 (do 20 kN; obr. 5; zvláště robustní verze, snášející velké přetížení).

KM500

Obr. 3 Snímač s pružným tělesem tvaru S v provedení OEM

KT1401

Obr. 4 Snímač KT 1401 s pružným tělesem tvaru S, s vestavěným převodníkem je vhodný např. pro závěsné váhy

 

Obr. 5 Snímač KM 1506 měří sílu do 20 kN a přitom snese až trojnásobné přetížení

 

Knoflíkové snímače

Knoflíkové snímače síly mají tvar plochého válce (knoflíku). Na jeho horní straně je čep, na nějž působí měřená síla. Deformačním členem je membrána umístěná uvnitř snímače. Snímače měří tlakovou sílu: verze KMB32 (obr. 6) do 8 kN a verze KMB38 do 40 kN. Vzhledem ke krytí IP64 a krytu z korozivzdorné oceli je možné je použít i v náročných průmyslových podmínkách. Jsou vhodné např. pro zjišťování hmotnosti sil a tanků v procesním průmyslu.

Obr. 6 Knoflíkový snímač KMB32 je vhodný např. k měření hmotnosti sil a tanků

  

Převodník

Tam, kde je to možné, doporučuje se použít verzi s vestavěným převodníkem. Ušetří se tím za náklady na instalaci náročné kabeláže mezi senzory a převodníkem a signál ze snímače je možné přímo zpracovat řídicím systémem nebo zobrazovací jednotkou. Je však mnoho úloh, kde je výhodnější použít externí převodník. Megatron nabízí převodník IMA2–DMS (obr. 7), určený pro přímé připojení tenzometrických senzorů. Převodník se připevňuje na lištu DIN v rozváděči. Jeho výstupem jsou analogové signály – napěťové (0 až 5/10 V, ±5 V, ±10 V) nebo proudové (0/4 až 20 mA). Napájecí napětí 24 V DC je galvanicky oddělené od napájení senzorů v měřicím můstku. Dvěma otočnými trimry na čele převodníku se nastavuje zesílení a offset.

IMA2 DMS

Obr. 7 Převodník IMA2-DMS pro převod elektrického signálu tenzometru na unifikovaný signál 4-20mA nebo 0-10

Komponenty do strojů

10.5.2018

MEGATRON: To je flexibilní přístup k řešení vašich požadavků

Náš výrobní a obchodní program zahrnuje přesné potenciometry, lineární snímače polohy, snímače natočení, tenzometrické snímače pro měření sil, snímače tlaku, přesné odpory, průmyslové joysticky, průmyslové a mobilní tiskárny, konstrukční díly pro elektroniku aj.

MEGATRON – řešení pro úlohy v automatizaci   

V oblasti zpracování materiálů roste význam automatizace a role snímačů je velmi důležitá. Jedním důvodem je vysoký počet snímačů využívaných v běžných aplikacích a druhým důvodem je, že celá výroba nyní závisí na spolehlivosti a trvanlivosti snímačů. K tomu, aby splnili tuto očekávání, musí být schopni odolat mnoha stresovým faktorům, které se přirozeně vyskytují ve výrobním prostředí. V závislosti na konkrétní aplikaci mohou být snímače vystaveny vláknům nebo prachu pocházejícímu z papíru, textilií nebo kovů. Snímače musí být proto skoro vždy s vyšším krytím.

Příklady typických aplikací:
— 6-osý joystick pro řízení kolaborativního robota
— Rotační snímače pro měření úhlu a otáčení vyrovnávacích válců.
— Potenciometrické lineární snímače pro zajištění zpětné vazby na posuvných stolicích
— Rotační enkodéry a lineární sní­mače pro automatizační úlohy

SpaceMouse

SpaceMouse

Kompenzační válečky se používají například v tiskárnách pro kompenzaci kolísání napětí papíru při tisku. Poloha vyrovnávacího válce se určuje buď lineárně nebo rotačně. V závislosti na konstrukci stroje jsou doporučenými produkty naše lineární magnetostrikční snímače (z řady OMS) pro lineární detekci nebo Hallovy snímače úhlu (z řady MAB22AH) pro rotační detekci. Oba typy snímačů umožňují provoz bez opotřebení, jsou prachu těsné, vysoce odolné. Enkodéry s rotačním hřídelem a snímače posunutí jsou uloženy v robustním kovovém pouzdře, odolávající vibracím. Celkově snímače posunutí a úhlu nejsou citlivé na okolní namáhání. Jako takové přispívají k hladkému, spolehlivému a dlouhotrvajícímu provozu systému.

MAB22AH

OMS

OMS

MEGATRON – řešení pro mobilní stroje

Náročné aplikace vyžadují zvláště robustní komponenty. Zejména pokud jde stroje, které se používají v zemědělství, stavebnictví, lesnictví a pro obecné účely. Jsou vystaveny náročným okolním podmínkám jako teplo, špína, voda, sníh, led, prach a do toho vibrace a otřesy. Snímače a řídicí jednotka stroje musí být schopny všechno vydržet. Kromě širokého rozsahu multifunkčních joysticků MEGATRON pro mobilní stroje je součástí našeho portfolia také velký výběr otočných enkodérů a ručních ovladačů pro použití v komunálních vozidlech, ale i ve stavebních a zemědělských strojích.
Příklady typických aplikací:
— Robustní joysticky v mobilních strojích
— Rotační enkodéry a ovládací knoflíky integrované v panelech.
— Přesné potenciometry pro silniční stavební stroje.

Joysticky v mobilních strojích
Odolné joysticky pro komunální techniku
V této oblasti použití se především očekává, že joysticky budou vysoce odolné a spolehlivé. Multifunkční úchop řady joysticků TRY52 přináší až deset milionů pohybových cyklů navzdory vysokému zatížení. Bezkontaktní Hallovy snímače přinášejí mimořádnou spolehlivost. Zařízení může také
splňovat třídy ochrany až do IP68. Ergonomická rukojeť joysticku zajišťuje bezproblémový provoz a nabízí různé možnosti pro integraci dalších funkcí. Joystick TRY52 má víceúčelový úchop a je k dispozici s jednou nebo dvěma osami. Podporuje analogové rozhraní, USB, CAN J1939 nebo CANopen.

TRY52

TRY52

Odolné joysticky pro mobilní jeřáby, zemědělské nakladače a vysoko­zdvižné vozíky
Pro venkovní aplikace je nezbytné využití komponent s vysokou ochranou. Řídicí joysticky řady TRY50 jsou k dispozici ve verzích odolných proti vodě a nečistotám, které odpovídají stupni krytí IP68. Vedle standardních analogových výstupních signálů je tato série dostupná také s rozhraním USB nebo CAN (CAN J1939 nebo CANopen). Navíc si zákazníci mohou vybrat z různých ovladačů joysticku a vlastních funkcí.

TRY50

TRY50

— Absolutní snímač, který je chráněn před prachem a nečistotami ­slouží k ovládání zadního kola vysoko­zdvižného vozíku.                               Nečistoty, sníh a stříkání vody jsou nebezpečí, před kterými musí být elektronika chráněna. Snímače umístěné na podvozku vysokozdvižného vozíku jsou zvláště vystaveny vlivům prostředí. Z tohoto důvodu musí kryt splňovat určitou třídu ochrany, aby se zajistila bezporuchovost snímačů a tím i řízení. Rotační snímač řady MAB40A, používaný v aplikaci, je vybaven robustním kovovým krytem a bezkontaktní technologií s Hallovým snímačem, takže je odolný proti vnějšímu namáhání. Konstrukce absolutního snímače odpovídá třídě krytí IP67. Jednoduchá montáž je dosažena pomocí konektoru specifického pro zákazníka.

MAB40A/MAB40APM

MAB40A/MAB40APM

— Spolehlivé a přesné ruční nastavení hloubky řezání ­ u stroje pro stavbu silnic (fréza)
Prach, nečistoty a silné vibrace jsou zvláště škodlivé pro funkci senzorů. Navzdory těmto nebezpečím musí být nastavení a ovládání stroje na stavbu vozidel co nejjednodušší a přitom spolehlivé. Kvůli vibracím a skutečnosti, že obsluha stroje nosí rukavice, musí mít ovládací jednotka pohodlné uchopení. Drátové potenciometry řady RP19, jsou pro tento úkol obzvláště vhodné, protože mají velkou konfigurovatelnost. Délka osy potenciometru vinutého drátem byla nastavena tak, aby usnadnila montáž pomocí ovládacího knoflíku přes ovládací panel.

RP19/RP20

RP19/RP20

Snímače síly v mobilních strojích
— Ovládání směru pohybu přepravních vozíků
Vodící rukojeť je použita pro ovládání řízení dopravních vozíků. Pokud jej zatáhnete dozadu, vozík couvá a pokud jej zatlačíte dopředu, vozík se bude pohybovat dopředu. Pokud zatáhnete rukojeť směrem vzhůru, otočí se doleva a pokud ho zatlačíte dolů, zatočí doprava. Zrychlení funguje stejně jako u motocyklu. Tento jednoduchý koncept řízení by nebyl možný bez správného snímače síly. Síla působící na rukojeť je měřena snímačem síly MEGATRON KM1401. Zatáčení je přímo úměrné ovládací síle. Použití malé síly umožňuje velmi přesné přemísťování těžkých břemen a usnadňuje práci operátorů. Na rozdíl od ovládání založeného na joysticku není v této aplikaci nutné mechanické přemísťování řídicí páky. To umožňuje řidiči držet pevně ruku na rukojeti. Snímač síly typu S je schopen detekovat síly s téměř neznatelným mechanickým posunem. Společnost MEGATRON pro tuto aplikaci přizpůsobila kabely a zástrčky snímače.

KM1401

KM1401

 

Celý článek v pdf

Ultraplochý potenciometrický snímač MBX

27.4.2018

Ultra plochý lineární snímač – ideální snímač pro elektrické pohony v mobilních strojích pro zpracování osiva.

Stroje na zpracování osiva používají pohony k řízení přesného dávkování a distribuci osiva nebo hnojiva. Snímač polohy zajišťuje zpětnou vazbu polohování pohonu osiva. Sleduje také množství semen nebo hnojiv v závislosti na rychlosti vozidla. Potenciometrický lineární snímač společnosti MEGATRON, který je součástí produktové řady MBX, je jedním z nejtenčích potenciometrických lineárních snímačů dostupných na trhu.

 

Absolutní a inkrementální enkodéry pro monitoring úhlového natočení

10.2.2018

Absolutní enkodéry
Absolutní enkodéry jsou rotační snímače polohy, které poskytují okamžitou informaci o aktuální poloze díky kódovanému signálu z optického disku. Tato informace se neztratí ani po výpadku napájení. Pokud dojde k pootočení snímače během vypnutého napájení, po znovu zapojení napájení je aktuální poloha k dispozici na výstupu. Absolutní enkodéry se dělí na jednootáčkové a víceotáčkové, s výstupy paralelními, sériovými i analogovými. Existují i programovatelné snímače, které umožňují naprogramovat nejdůležitější parametry podle konkrétních požadavků. Např. „nulovou“ polohu, počet pulsů na otáčku, počet otáček, směr otáčení, výstupní kód. Programování se provádí pomocí počítače nebo tabletu jen za použití USB kabelu a programu. Průměry standardních modelů jsou ve velikostech 58 mm a 90 mm, se standardní hřídelí a s dutou hřídelí. Lze je dodat s mnoha komunikačními rozhraními jako SinCos, SSI, BISS, CANopen, DeviceNet, Profibus, Profinet.

 

Inkrementální enkodéry
Inkrementální enkodéry jsou rotační snímače, které poskytují relativní informaci o změně polohy. Výstupem jsou 2 fázově posunuté pulsní signály, díky kterým je možné monitorovat úhlovou změnu a směr pohybu. Inkrementální enkodéry jsou charakterizovány především tzv. rozlišením, tedy počtem pulsů na otáčku (max. 65 535). Tyto 2 signály (A, B) mohou být doplněny ještě tzv. referenčním signálem (Z).

Inkrementální enkodéry se dále liší velikostí pouzdra (standardně od průměru 24mm až po 100 mm), hřídele (plná i dutá od 4 do 42mm) a přírubou. Mechanické upevnění je důležité hlavně u modelů s dutou hřídelí, které se nasazují přímo na hřídel motoru. Enkodér v tomto případě nesmí být uchycen pevně, ale flexibilně. Co se týká výstupních signálů, lze nabídnout NPN OC, Line-driver, RS422, TTL, HTL. Montážní příslušenství zahrnuje
flexibilní spojky (korekce nesouososti, spojení dvou různých hřídelí), příruby (kulaté, čtvercové), flexibilní příruby (pro snímače s dutou hřídelí), různé průmyslové konektory a kabely na míru.

Řešení pro výrobce výtahů–Hohner Automaticos

— Vlastní oddělení vývoje optické, mechanické a elektronické části, rychlé dodávky

— Certifikace Q + Level 3 od Otis Elevator

— Zákaznické provedení enkodéru, dokonce i pro menší série

— Inženýrská podpora v ceně

— Zkušenosti s dodávkami řešení pro OTIS, Thyssenkupp, Lafert Group, Alberto Sassi

Článek v pdf

Nejmenší 10-ti otáčkový potenciometr na světě

19.1.2018

Potenciometr SMT v těle o průměru 10,5 mm je vhodný pro aplikace, kde je je důležitá co nejmenší velikost a přitom robustní provedení.

Více informací

Průmyslové vestavné tiskárny Megatron

10.11.2017

Vestavné tiskárny nabízí společnost Megatron v podstatě od začátku svého působení na českém trhu. Současná doba sice upřednostňuje digitální ukládání a zobrazování dat, ale stále se najde mnoho oborů a úloh, kde je tisk vyžadován jako levné, pohotové a energeticky nenáročné řešení.

Společnost Megatron nabízí několik modernizovaných tiskáren, ať už pro montáž do panelu zepředu, nebo zezadu. Tiskárny lze obsluhovat buď pomocí příkazů ASCII, nebo pomocí ovladačů pro Windows, včetně Windows CE, Linux nebo Max OS. Firma zajišťuje také dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu.

Panelové termotiskárny řady GPT-4352, GPT-4454
Panelové tiskárny byly vyvinuty pro montáž do čelního panelu zařízení, a proto je jejich montáž velmi jednoduchá. Megatron nabízí modely o šířce tisku 58 mm: GPT-4352-31 s instalační hloubkou pouhých 27 mm (obr. 1) nebo GPT-4352-60 s větším zásobníkem papíru, ale s hloubkou 58 mm. Větším modelem s šíří tisku 110 mm je GPT-4454 (obr. 2), přičemž hloubka je 47 mm. Tiskárny jsou tedy velmi malé a kompaktní a lze je
umístit téměř do každého zařízení vyžadujícího tisk provozních informací, ať už textu, nebo grafiky, včetně čárových a QR kódů.
Umožňují rychlou a snadnou výměnu papíru. Použít lze také etikety. Tiskárny standardně komunikují prostřednictvím RS-232 nebo USB, ale jsou k dispozici i další možnosti. Rychlost tisku je až 100 mm/s. Znaková sada může mít i češtinu. Tiskárny s novým procesorem podporují fonty Unicode, a není tedy problém vytisknout jakékoliv znaky. Vlastní znaky lze také dohrát uživatelsky pomocí dodávaného programu. Fóliová klávesnice s ovládacími tlačítky může být navržena přesně podle potřeb zákazníka, může zde být např. jeho logo, barevnou kombinaci tlačítek lze přizpůsobit designu zákazníkova přístroje atd. Tiskárna je připravena pro přímou komunikaci s HMI panely Simatic.

GPT-4352

GPT-4352

GPT-4454

GPT-4454

Kioskové termotiskárny řad GPT-46xx, GPT-67xx
Kioskové tiskárny jsou montovány dovnitř zařízení, nejsou tudíž vystaveny působení vnějšího prostředí ani zásahům laické veřejnosti. Vytištěný lístek je při tisku postupně vysouván výstupní štěrbinou nebo po úplném vytištění a odstřižení vysunut jednorázově podavačem (provedení s prezentérem). Megatron nabízí kompaktní modely GPT-6772 a GPT-6773 pro tisk na papír šíře 51 až 82 mm. Mají jako standardní příslušenství pouze řezač papíru pro plný a částečný střih a doplňkový senzor konce papíru. Hlavní výhodou jsou malé vnější rozměry. Modely GPT-4672 (obr. 3) a GPT-4673 naproti tomu nabízejí více možností. Jsou v provedení s prezentérem nebo bez něho, lze je dodat i bez rámu pro kompletní zástavbu do zařízení. Jsou určeny pro tisk na papír šíře 51 až 86 mm. Jejich standardním příslušenstvím je řezač papíru pro plný a částečný střih (obr. 4). Dále jsou dodávány senzory přítomnosti a konce papíru, štěrbina pro vysunutí papíru, variabilní držáky papíru atd. Hlavní výhodou je univerzálnost, robustnost a řízená spotřeba proudu, díky níž jsou vhodné pro napájení ze solárních panelů.

GPT-4672

GPT-4672

GPT-6772

GPT-6772

Rychlost tisku na papír o tloušťce až 200 μm (asi 200 g/m2) je až 250 mm/s. Tisknout lze text, grafiku i čárové kódy. Připojovací rozhraní je RS-232 nebo USB. Kioskové tiskárny se používají hlavně v zařízeních pro veřejnost na tisk účtenek, např. v parkovacích automatech, bezobslužných benzinových pumpách, vyvolávacích systémech atd.

 

Řezačka pro průmyslové tiskárny

27.10.2017

Nově umíme nabídnout také řezačku pro samolepící termoetikety bez podkladové vrstvy. Tyto termoetikety z jedné strany lepí a zalepují tak řezačku. Naše řezačky si poradí s papírem, fólií nebo smršťovacími hadicemi.

Řezačky jsou navržené tak, že navzdory kontaktu s adhezivem, je zajištěna hladká vodící vrstva papíru. Okraje zůstávají bez zbytků adheziva díky speciální složce integrované do základního materiálu.

Dokument ke stažení

Joysticky pro náročné podmínky

27.10.2017

Joysticky používané v náročných pracovních podmínkách musí být robustní a zároveň musí obsahovat implementaci řídících příkazů pro přesné pohyby. Nový 847 prstový joystick s Hallovým efektem od MEGATRONu, který je dostupný ve dvou velikostech, je ideální do těchto podmínek. Má stupeň krytí IP 67, je velmi odolný, dobře ovladatelný a má vysokou životnost, až 10 milionů cyklů.

 

Konstrukční díly pro elektroniku

10.5.2017

Moderní elektronické přístroje se neobejdou bez elektromechanických komponent. Díky miniaturizaci sice částečně odpadly požadavky např. na montáž několika desek plošných spojů nad sebou, ale přístroje jsou zase o to složitější. Vzhledem k narůstajícím požadavkům na vnější vzhled přístrojů je kladen velký důraz také na rozmanitost sortimentu krabiček pro přístroje a upevňování součástek a dílů uvnitř. Tento článek podává stručný přehled nejčastěji dodávaných komponent z nabídky firmy Megatron.

Rozpěrky desek plošných spojů
Rozpěrky neboli distanční sloupky se používají všude tam, kde je třeba v krabičce upevnit desky plošných spojů osazené součástkami. K dispozici jsou rozpěrky z různých materiálů (plast, kov), s vnitřním závitem, s vnějším závitem nebo bez závitu. Firma Megatron nabízí kromě rozpěrek standardizovaných rozměrů také rozpěrky o délce specifikované zákazníkem.

Držáky kabelů
Držáky kabelů jsou určené k upevnění kabelů, ať už k desce plošných spojů, nebo k šasi zařízení. Dobré upevnění kabelů je základem spolehlivého přenášení elektrických signálů i napájení. Megatron dodává široký sortiment držáků kabelů v různém provedení, od malých průměrů, vhodných i pro jednotlivé vodiče, až po silnější kabely o průměru 40 mm i více nebo kabelové svazky. K dispozici jsou též držáky plochých kabelů. Kabely je možné do držáku upevnit pružným tvarovým spojením nebo zajistit šroubem či tvarovým nýtem. Podobně rozmanité jsou možnosti upevnění držáků ke konstrukci: šroubem, tvarovým nýtem či trnem, nalepením (dodávány jsou i držáky se samolepicí fólií) apod.

Membránové průchodky
Jsou určené k upevnění kabelů, které nejsou namáhané velkým tahem. Jejich výhodou je, že se přizpůsobí různým průměrům kabelů: stačí membránu propíchnout hrotem, protáhnout kabel a vznikne spoj, který je těsný proti prachu i vlhkosti. Tyto průchodky lze použít i tam, kde se počítá s dodatečnou montáží kabelu – např. se až při montáži určí, zda bude kabel z přístroje vystupovat nahoru, nebo dolů. Nevyužitá průchodka potom funguje jako záslepka.

Stahovací pásky
Stahovací pásky jsou určené ke svázání několika kabelů do jednoho svazku. S výhodou je lze rovněž použít k upevnění kabelů ke konstrukci místo držáku kabelů. Nacházejí široké uplatnění jako pomocný upevňovací prvek i mimo elektrotechnický průmysl, např. při balení, ve stavebnictví
nebo v zemědělství.

Záslepky
Záslepky do profilů nebo na míru do konkrétního přístroje chrání proti prachu a vodě nebo vylepšují vzhled zařízení. Z širokého sortimentu je možné vybrat vhodný výrobek podle požadovaného tvaru, barvy a materiálu, s různou odolností proti extrémním teplotám nebo chemikáliím a nebo s garantovanou odolností upevnění proti vlivu vibrací.

Světlovody
Častou součástí moderních zařízení jsou světelné diody – LED. Ne vždy je lze umístit tam, kde jsou třeba. Potom pomůže světlovod. K dispozici jsou pevné světlovodné prvky i celé sestavy s diodou, ohebným světlovodem a zakončením, které se upevňuje do čelního panelu.

Spojovací prvky a montážní příslušenství
Šrouby, matice a podložky jsou součástí téměř každého zařízení. Také v této oblasti je k dispozici množství provedení komponent, jež usnadňují montážní práce. Například plastové podložky různých barev lépe odliší jednotlivé spoje podle funkce. Pro zvýšení odolnosti šroubového spoje proti vibracím se používají ozubené nebo pérové podložky. Jejich montáž je ale zdlouhavá a náročná, protože je třeba je na šroub nasadit se správnou orientací. U malých šroubků tato operace vyžaduje kromě zručnosti dobrý zrak. Řešením jsou sestavy šroubků s podložkami na obr. 8, které jsou zalisované dohromady s hlavou šroubku. K montáži se tedy používá jen jeden montážní díl místo dvou a orientaci podložky nelze splést.

Lineární snímače polohy

10.5.2016

Společnost MEGATRON, s. r. o., je kromě jiných produktů známa svým širokým sortimentem lineárních snímačů polohy. Přehled jednotlivých principů dodávaných snímačů naleznou čtenáři v tomto článku.

Potenciometrické snímače polohy
Potenciometrické snímače pracují v principu jako proměnný rezistor, jehož jezdec se pohybuje po odporové dráze a výstupní napětí na jezdci je závislé na jeho poloze. Odporová dráha je tvořena buď z prvku vinutého z drátu, nebo, dnes stále častěji, z jakostního vodivého plastu. Využitím plastového prvku je nejen dosahováno lepšího rozlišení senzoru (v praxi má snímač rozlišení obvykle 0,01 mm), ale lze měřit i při podstatně vyšších rychlostech posunu (až 10 m/s). Je však třeba zabránit nadměrným vibracím, jinak vzniká nebezpečí odskoku jezdce, při němž se ztrácí výstupní napětí; je zřejmé, že takový režim napomáhá i k rychlejšímu opotřebení, popř. poškození snímače. Přes tento nedostatek je potenciometrická měřicí metoda hojně užívána, neboť má mnoho výhod. Jednou z nejvýznamnějších je skutečnost, že jde o měření absolutní, což v praxi znamená, že naměřená hodnota zůstává zachována i při výpadku napájecího napětí. Megatron nabízí snímače s rozsahem měření od jednotek milimetrů do jednotek metrů s profily různých velikostí a s různými upevňovacími a připojovacími systémy.

Indukční snímače polohy
Indukční snímače dráhy (LVDT – Linear Variable Differential Transformer) jsou bezkontaktní snímače, a proto mohou být použity v zařízeních, kde vznikají velké vibrace a zrychlení. Z hlediska elektrického provedení jsou to buď snímače s vestavěnou elektronikou, které mají standardizovaný elektrický výstup, nebo jen senzory bez elektronické jednotky, které ale pro svou činnost vyžadují externí elektronický převodník. Ten jednak snímač napájí, jednak zpracovává pro tyto snímače specifický elektrický výstup a převádí ho na standardizovaný. Mechanické provedení zahrnuje snímače s vestavěnou pružinou nebo s volným jádrem, s rozsahem měření 1 až 200 mm.

ISAT

ISAT

Optoelektronické inkrementální snímače polohy
Optoelektronické snímače dráhy jsou na rozdíl od potenciometrických a indukčních snímačů digitální. Výstupním elektrickým signálem jsou pulzy ve dvou kanálech, které jsou vzájemně fázově posunuté. Fázový posun umožňuje identifikovat směr pohybu. Rozlišení je možné vybrat z několika hodnot, Megatron dodává snímače s rozlišením do 1 μm. Měřicí rozsahy jsou do 50 mm.

Magnetostrikční snímače polohy
Základními částmi magnetostrikčního senzoru polohy jsou feromagnetický měřicí prvek tvaru tyče označovaný jako vlnovod a posuvný permanentní magnet spojený se sledovaným objektem, který vytváří ve vlnovodu podélné magnetické pole. Je to měření bezkontaktní, a snímače jsou tak vhodné pro měření v náročných podmínkách a za vlivu vibrací. Rozsah měření je od 50 do 1 500 mm.

OMS

OMS

Magnetické snímače polohy
Magnetické snímače využívají princip magnetického pásku, nad kterým přejíždí snímací hlava. Pásek je složen z magnetů, střídavě s opačnou polaritou. Při pohybu snímací hlavy jsou generovány pulzy ve dvou kanálech, stejně jako u běžných inkrementálních snímačů polohy. Megatron nabízí snímač jak v sestavě samostatného pásku a snímací hlavy, tak uložené ve speciálním profilu bez možnosti oddělení. Samostatný pásek má výhodu ve větším rozsahu měření, které je běžně do 25 m.