Snímače síly

Pro aplikace v oblasti měření síly Vám můžeme nabídnout různé typy snímačů, v kombinaci s vyhodnocovací elektronikou.

Z hlediska tvaru profilu se vyrábějí snímače knoflíkové, ohybové a tvaru S, pro měření tahu i tlaku. Tenzometry se používají buď s externí elektronikou, která snímač napájí i převádí signál na 4-20mA/0-10V, nebo se vyrábějí snímače s vestavěným převodníkem.

Jako další příslušenství můžeme nabídnout elektroniku jako zobrazovače hodnot, dataloggery.

Aplikace

Měření napnutí pásu

Použití tenzometru K2148

U kategorie Snímače síly Vás nejvíc zajímá

Průvodce tenzometry

Jak fungují snímače síly?                                                                                                                                                                                                                                    
Snímače síly se skládají z mechanického deformačního profilu, mechanicko-elektrického převodníku a následného elektrického zesilovače pro zpracování měřeného signálu. Způsob, jakým fungují všechny siloměry, je v zásadě stejný. Na deformační profil působí síla, která vytváří oblasti tlaku a tahu. Na těchto místech jsou nalepeny snímací prvky, aby detekovaly změny napětí profilu, převáděly je na elektrické signály a předávaly ke zpracování. Aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku, musí být deformační zóny udržovány co nejmenší.
Z hlediska tvaru profilu se vyrábějí snímače knoflíkové, ohybové a tvaru S, pro měření tahu i tlaku. Tenzometry se používají buď s externí elektronikou, která snímač napájí i převádí signál na 4-20mA/0-10V, nebo se vyrábějí snímače s vestavěným převodníkem. Jako další příslušenství můžeme nabídnout elektroniku jako zobrazovače hodnot, dataloggery. V nabídce máme ještě snímače momentu. Ty jsou schopny měřit moment na rotujících částech (např. měření točivého momentu motoru) nebo pevných částí (např. ke kontrole momentového klíče).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Technologie tenzometrů                                                                                                                                                                                                                         .
U snímače síly je důležité mít kvalitní snímací prvek, protože je stále vystaven působení síly tlaku a tahu. Avšak pouze malá část snímače síly je ve skutečnosti snímač síly. Pro detekci sil jsou senzorové prvky, známé jako odporové senzory, připevněny pouze k určitým bodům na deformačním profilu. Tyto tenzometry (mechanicko-elektrické převodníky) převádějí mechanické napětí a stlačení v deformačním profilu na elektricky měřitelné signály. Tenzometry se skládají z tenké kovové odporové mřížky a izolační fólie, která je nalepená k profilu (dva prvky detekují tah, dva kompresi). Tenzometrické prvky jsou napájeny napájecím napětím. Když je měřicí těleso vystaveno tahu/tlaku, mění se odpor v mřížce tenzometru a tím i výstupní napětí. Protože změny odporu jsou v rozsahu několika mV/V, je signál napětí zpracován v následujícím zesilovacím obvodu pro další zpracování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .
Výhody technologie kvalitních tenzometrů:                                                                                                                                                             • Velmi vysoká přesnost                                                                                                                                                                                       •.Velmi vysoká robustnost                                                                                                                                                                                   •.Velmi dobře se hodí pro dynamické změny při zatížení                                                                                                                           •.Velmi vysoká dlouhodobá stabilita                                                                                                                                                                   •.Osvědčená technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .      
                                                                                  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Zesilovač (integrovaný nebo externí) a kalibrace                                                                                                                                                                                                                     Např. tenzometry verze KT jsou nabízeny s integrovaným zesilovačem v krytu snímače a jsou zkalibrovány z výroby. Odpadá tak potřeba kabeláže mezi snímačem síly a zesilovačem a také časově náročné ladění.Externí zesilovače, jako je např. IMA2-DMS, jsou nabízeny pro snímače bez integrovaných zesilovačů. Všechny převodníky s vestavěnou elektronikou nebo se standardizovaným výstupem jsou z výroby kalibrovány v Newtonech. Nulový bod a citlivost se nastavují podle montážní polohy (svislá nebo zavěšená) nebo směru zatížení (tlak nebo tah).
    KT1501 .
                                                                                                                                                                                                                          Montážní návod
                                                                                                                                                                                                                          Aby byla zajištěna správná a bezpečná instalace snímačů síly, je třeba dodržovat některá důležitá základní pravidla. Vždy aplikujte zátěž vertikálně a rozložte ji rovnoměrně a přesně na snímač.                    
Břemeno musí být aplikováno co nejpřesněji ve směru měření siloměru. U kombinovaných zátěží je třeba určit skutečnou linii působení síly (výsledný vektor síly) a podle toho seřídit polohu tenzometru. Komponenty, které se chovají odlišně, jako jsou excentrické zátěže, boční síly nebo točivý moment, jsou rušivé proměnné a zkreslují signál měření. Kromě toho může být senzor nevratně deformován. Deformace nebo mechanické úpravy (např. vrtání otvorů do profilu) se nesmí provádět!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ochrana proti nárazu, přetížení a rozbití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Při návrhu aplikace pro měření síly je nutné přesně dodržet uvedenou jmenovitou sílu, aby se vyloučily nejistoty měření, nebo v kritických případech zamezilo zničení snímače nevratnou deformací. Pokud mechanická konstrukce aplikace pro měření síly nemůže vyloučit, v kritickém případě, možnost výskytu přetížení, musí být instalována vhodná opatření pro ochranu snímače. Instalace snímače do montážního kitu může při kompresi zabránit jeho nevratné deformaci. Zvláštní pozornost je třeba věnovat při zavěšené poloze siloměru, který je namáhán na tah. V případě zavěšených břemen je třeba přidat opatření (např. řetězy nebo závěsná lana namontována rovnoběžně se siloměrem). V opačném případě se může senzor při přetížení rozbít/roztrhnout a zátěž může spadnout. Zejména siloměry musí být instalovány na pevnou podložku podle montážního návodu. Je třeba zabránit, aby se podložka ohýbala. Nosná konstrukce určená k montáži by měla být dostatečně velká a mít pokud možno rovnou montážní plochu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vytvoření konstrukčně stabilního měřícího řetězce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nosič nákladu, komponenty pro působení síly a snímač síly musí být spojeny pevně, tedy bez vůle. U pohyblivých montážních poloh, zejména také při zavěšení ve směru tahu, musí být pro působení síly použity táhla nebo kruhové matice. V případě víceosých stupňů volnosti by měla být použita kardanová montáž, aby se zabránilo nejistotám měření a zničení snímače nepřípustnými příčnými a bočními silami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tahové nebo tlakové zatížení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Snímače síly se používají pouze v jednom směru zatížení, buď v tahu nebo tlaku. Pro oba typy zatížení jsou převážně vhodné tenzometry tvaru S. Ohybové a knoflíkové siloměry lze obvykle použít pouze pro tlak (viz prospekt). Snímače síly s integrovanou elektronikou jsou kalibrovány pouze v jednom směru, buď pro tah nebo tlak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vyvarujte se otřesům a vibracím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nárazy a vibrace ovlivňují výsledek měření (síla F = hmotnost "m" x zrychlení "b"), např. superpozicí ve statických měřeních. Při navrhování měřicích rozsahů je třeba vzít v úvahu příslušné dynamické síly a zabránit přetížení převodníku dynamickými změnami zatížení. Rezonanční frekvence různých deformovatelných těles závisí mimo jiné na jejich hmotnosti a tuhosti (mechanické impedanci). Vibrující zátěž musí být ve svém frekvenčním rozsahu hluboko pod touto rezonanční frekvencí

*

KM200

Kompaktní snímač síly pro plošinové váhy, typ síly: tah i tlak

ohybový nosník, 10, 50N

*

KM701

Kompaktní snímač síly do 1 kN, typ síly: tah i tlak

Kompaktní ohybový nosník s hliníkovým tělem

*

KT705

Kompaktní snímač síly do 1 kN, typ síly: tah i tlak

s integrovanou elektronikou, hliníkové tělo, ohybový nosník

*

KT703

Kompaktní snímač síly do 1 kN, typ síly: tah i tlak

s integrovanou elektronikou, hliníkové tělo, ohybový nosník

*

KM801

Snímač síly pro plošinové váhy do 5 kN, typ síly: tah i tlak

Kompaktní snímač s ocelovým tělem, ohybový nosník

*

KT805

Snímač síly pro plošinové váhy do 5 kN, typ síly: tah i tlak

s integrovanou elektronikou, ocelové tělo, ohybový nosník

*

KT803

Snímač síly pro plošinové váhy do 5 kN, typ síly: tah i tlak

s integrovanou elektronikou, ocelové tělo, ohybový nosník

*

KMB32

Malý univerzální snímač síly; Ø31,2/10 mm, typ síly: tlak

400 N, 2 kN, 8 kN; výstup mV

*

KMB38

Malý univerzální snímač síly; Ø38/16 mm, typ síly: tlak

20, 40 kN; výstup mV

*

KMB51

Nerezový knoflíkový snímač síly; Ø50/23 mm, typ síly: tlak

110kN; výstup mV

*

KMB76

Nerezový knoflíkový snímač síly; Ø76/34 mm, typ síly: tlak

220kN; výstup mV

*

KMC100

Tenzometrický snímač o Ø105-141/34-50,8 mm, typ síly: tlak

50 kN, 100 kN, 200 kN, 300kN; výstup mV

*

KMC130

Tenzometrický snímač o Ø130-182/55-88 mm, typ síly: tlak

50 kN, 100 kN, 200 kN, 300 kN; výstup mV

*

KMC180

Tenzometrický snímač zatížení; Ø180 x 53 mm, typ síly: tlak

300 kN; výstup mV

*

KMC230

Snímač pro měření zatížení, Ø234 x 60 mm, typ síly: tlak

500 kN

*

KM1403

Snímač síly pro závěsné a jeřábové váhy, rozměry 70x21 mm, typ síly: tah i tlak

50N, 100N, 200N, 500N, 1kN, výstup mV

*

KT1403

Snímač pro závěsné a jeřábové váhy s integrovanou elektronikou

50 N, 100 N, 200 N, 500 N, 1 kN, výstup 0..10 V, 4..20 mA

*

KM1503

Snímač síly pro průmyslové váhy, systémy dávkování a balící systémy, typ síly: tah i tlak

rozsah: 1 kN, 2 kN, 5kN, 10 kN, designovaný s M12 závitem, výstup mV

*

KT1503

Snímač pro závěsné a jeřábové váhy, typ síly: tah i tlak

Integrovaný zesilovač, rozsah 1 až 10 kN, výstup 0..10 V, 4..20 mA

*

KM1506

Snímač síly pro závěsné a jeřábové váhy, typ síly: tah i tlak

rozsah 2 až 20 kN, výstup mV

*

KM1603

Snímač síly pro závěsné a jeřábové váhy, typ síly: tah i tlak

rozsah měření 20 až 50 kN, výstup mV

*

KM500

Velmi kompaktní snímač síly pro závěsné a jeřábové váhy, typ síly: tah i tlak

rozsah 500N, výstup mV

*

K2618

Snímač síly na měření tahových sil sklíčidla na soustruhu, Ø 40-90 mm, typ síly: tlak

30, 100, 300 kN, výstup mV

*

K2148

Snímač síly pro měření napětí pásu, Ø 105 mm, typ síly: tlak

0 ... 1 kN - 0 ... 2 kN, výstup mV

*

K1250

Snímač síly plochých rozměrů, Ø 69,7 / Ø 111,5 mm, typ síly: tlak

2...100 kN, výstup mV

*

K2529

Snímač síly pro ovládání lisu do 20 kN, Ø 73 mm, typ síly: tlak

0 ... 0.5 kN - 0 ... 20 kN, výstup mV

*

K2528

Snímač síly pro ovládání lisu do 10 kN, Ø 58 mm, typ síly: tlak

0 ... 0.2 kN - 0 ... 10 kN, výstup mV

*

K14

Snímač síly pro řízení síly lisu, Ø 24 - 127 mm, typ síly: tlak

0 ... 0.05 kN - 0 ... 100 kN, výstup mV

*

K181

Snímač pro měření síly dotažení šroubu, Ø 24 - 127 mm, typ síly: tlak

0 ... 15 KN - 0 ... 1500 kN, výstup mV

*

K18

Snímač síly s přizpůsobením dynamické síle, Ø 30 - 270 mm, typ síly: tlak

0 ... 5 kN - 0 ... 5 000 kN, výstup mV

*

K450

Knoflíkový snímač síly, Ø 49.5 - 150 mm, typ síly: tlak

0 ... 1 kN - 0 ... 1 000 kN, výstup mV

*

K1613

Snímač síly malých rozměrů, Ø 26 - 46 mm, typ síly: tlak

0 ... 0.1 kN - 0 ... 50 kN, výstup mV

*

K22

Snímač síly velmi malých rozměrů, Ø 16 mm, typ síly: tlak

0 ... 0.05 kN - 0 ... 2 kN, výstup mV

*

K13 / K13B

Knoflíkový snímač síly, Ø 32-79 mm, typ síly: tlak

0 ... 0.01 kN - 0 ... 100 kN, výstup mV

*

M2396

Velmi kompaktní snímač pro měření síly a momentu

0.5 ... 2 kN / 5 ... 50 Nm, výstup mV

*

M2371

Rotační snímač pro měření síly a momentu

100 ... 500 N / 2 ... 5 Nm, výstup V

*

K1563

Malý snímač síly, Ø 25-38 mm, typ síly: tah i tlak

0...0,1 - 0...2 kN, výstup mV

*

MTRZ

Snímač síly s velkou přesností, Ø 63 x 148 mm, typ síly: tah i tlak

0 ... 1 kN - 0 ... 100 kN, výstup mV

*

MTRP

Snímač síly s velkou přesností, rozměr: 12 x 50 mm, typ síly: tah i tlak

0 ... 10 - 0 ... 650 N, výstup mV

*

K1882

Snímač 2v1 malých rozměrů, 2 nezávislé výstupy Ø 130-188 mm, typ síly: tah i tlak

0 ... 1 - 1 ... 10 kN / 0 ... 15 - 15 ... 150 kN, výstup mV

*

K25

Snímač síly, nízkonákladový, s vysokou přesností, Ø 75-65 / 20-39,5 mm, typ síly: tah i tlak

0...0,02 - 0...50 kN, výstup mV

*

K2145

Malý snímač síly, Ø 50-155 mm, typ síly: tah i tlak

0...0,5 - 0...200 kN, výstup mV

*

M12 – ML12

Snímač síly, nízkonákladová série, Ø 89-299 mm, typ síly: tah i tlak

0...1 - 0...2 000 kN, výstup mV

*

K11

Snímač síly s velmi vysokou přesností, Ø 90-390 mm, typ síly: tah i tlak

0...0,5 - 0...2 000 kN, výstup mV

*

K1427

Malý snímač síly, Ø 50-155 mm, Ø 50-155 mm, typ síly: tah i tlak

0...0,5 - 0...200 kN, výstup mV

*

MS02

Snímač síly s velmi vysokou přesností, Ø 90-447 mm, typ síly: tah i tlak

0...0,5 - 0...5 000 kN, výstup mV

*

MEG20

Membránový snímač síly; Ø18-32/24-43 mm; typ síly: tah i tlak

50, 100, 200, 500 N, 1, 2, 5 kN; výstup mV

*

MEG21

Membránový snímač síly; Ø28-32/34-43 mm; typ síly: tah i tlak

100, 200, 500 N, 1, 2, 5 kN; výstupy: 0,5...4,5V, 4 ... 20 mA

*

MEG30

Membránový snímač síly malých rozměrů pro tah i tlak, Ø34-38/14-18 mm, uchycení pomocí vnitřních závitů

100, 200, 500 N, 1, 2, 5 kN; výstup mV

*

MEG40

Membránový snímač síly bez elektroniky; Ø38-68/22-42 mm; typ síly: tah i tlak

1, 2, 5, 10, 20, 50 kN; výstup mV

*

MEG41

Membránový snímač síly s elektronikou; Ø38-68/22-42 mm; typ síly: tah i tlak

1, 2, 5, 10, 20, 50 kN; výstupy: 0.5 ... 4.5 V, 4 ... 20 mA

*

MEG50

Tlakový membránový snímač síly s nízkým profilem; Ø32-110/10-36 mm; typ síly: tlak

100, 200, 500 N, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 kN; výstup mV

*

MEG51

Tlakový membránový snímač síly s nízkým profilem a s vestavěnou elektronikou, Ø32-110/11-42 mm; typ síly: tlak

100, 200, 500 N, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 kN; výstupy: 0.5 ... 4.5 V, 4 ... 20 mA

*

MEG55

Membránový tenzometrický snímač síly s nízkým profilem. Ø25/7 mm; typ síly: tlak

100, 200, 500 N, výstup mV

*

MEG60

Tlakový membránový snímač síly s nízkým profilem; Ø40/10 mm; typ síly: tlak

1, 2, 5 kN, výstup mV

*

K1368

Miniaturní snímač síly, rozměry 50x18 mm; typ síly: tah

0...10 - 0...200 N, výstup mV

*

MEG70

Snímač síly se zvýšenou přesností, nízký profil, Ø50-260/18-80 mm; typ síly: tah i tlak

Měřicí 1 - 500kN

*

MEG120

Tenzometrický snímač síly, Ø25/7 mm; typ síly: tlak

300, 800 kN, výstup mV

*

MEG130

Tenzometrický snímač síly, Ø152/150 mm; typ síly: tlak

500, 1000, 1500, 2000, 3000 kN, výstup mV

*

MEG150

Tenzometrický snímač síly s robustní konstrukcí, Ø45-100/71-166 mm; typ síly: tah i tlak

0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 kN, výstup mV

*

MEG151

Tenzometrický snímač síly s robustní konstrukcí s elektronikou, Ø45-100/71-166 mm; typ síly: tah i tlak

0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 kN, výstup 0 ... 10 V/4 ... 20 mA

*

MTRD / MTRS

Snímače síly; MTRD Ø 52-100 mm/ Ø 34-59 mm, MTRS Ø 52-62 mm/ Ø 31-35 mm; typ síly: tah i tlak

0 ... 5 t - 0 ... 50 t / 0 ... 50 kN - 0 ... 500 kN; výstup mV

*

K1107

Tenzometrický snímač síly, Ø 17 mm; typ síly: tah

0...10 - 0...200 N, výstup mV

*

K12

Malý snímač síly, Ø 50-130 mm; typ síly: tah i tlak

0,5 - 1 000 kN, výstup mV

*

MEG100

Snímač S-forma, rozměry 40x12-20 mm; typ síly: tah i tlak

0.5/1/2/5/10 kN, výstup mV

*

MEG110

S-forma, rozměry 55x10-20 mm - bez elektroniky; typ síly: tah i tlak

200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, výstup mV

*

MEG111

S-forma, rozměry 55x10-20 mm - s elektronikou; typ síly: tah i tlak

200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, výstup 2...10V