Průmyslové snímače

Průmyslové snímače nebo senzorika je řada odolných aktivních prvků, které převádí neelektrickou veličinu jako je pohyb, poloha, tlak média, průtok média, síla na standardizovaný elektrický signál. Ten lze potom jednoduše zpracovat pomocí různých měřících karet do počítače, dataloggerů, PLC a zobrazit hodnotu této veličiny uživateli. V dnešní době se stále více využívá automatického řízení většiny technologických procesů na základě informací z průmyslových snímačů a tak se bez nich už neobejdeme. Snímače by měly být maximálně spolehlivé, a proto je důležitý správný návrh technologie měření.