Průmyslové snímače

Průmyslové snímače pro automatizaci nebo-li senzorika je celá řada aktivních prvků, která převádí mechanický pohyb (v našem případě) na unifikovaný elektrický signál, který lze potom jednoduše zpracovat pomocí různých měřících karet, dataloggerů, PLC. V našem portfoliu se věnujeme měření polohy, ať už se jedná o dráhu nebo úhel, tlakovým snímačům a spínačům a tenzometrům nebo také snímačům síly.