Měření dráhy a polohy

Pro návrh je důležité si promyslet následující údaje:

  • aplikace, prostředí, vibrace
  • rozsah a rozlišení
  • požadavky na napájení a výstupní signál a elektrické připojení
  • mechanické připevnění

Pro lineární detekci polohy a měření délky jsou lineární snímače MEGATRON k dispozici v různých provedeních s různými měřicími principy. Snímače mohou být implementovány v širokém spektru aplikací s měřícími rozsahy od 2 mm do několika desítek m. Který měřicí princip je nejlépe vhodný pro danou měřicí úlohu, závisí na okolních podmínkách, dynamice, přesné specifikaci a samozřejmě na rozsahu měření. Ekonomické faktory také hrají roli při výběru správného typu snímače, aby bylo dosaženo co nejlepšího poměru nákladů a účinnosti. Snímače mají buď svůj specifický elektrický výstup závisející na použité technologii (pasivní odpor, napětí mV, pulzy atd), pro jejichž zpracování je nutné použít externí převodník na např. 0 …10 V/4…20 mA aj. nebo je převodník integrovaný přímo ve snímači. Snímače splňují vysoké standardy, jako je krytí až IP67 a dynamika měření s rychlostí změny až 10 m/s.

 

U kategorie Měření dráhy a polohy Vás nejvíc zajímá

Typy elektrických výstupů snímačů

Analogový výstup
Na výstupu snímače je poskytováno proměnné napětí nebo proměnný proud úměrně poloze hřídele. Standardní rozsahy jsou 0 - 5 VDC, 0-10 VDC, 0 - 20 mA a 4 - 20 mA. Signál pulzní šířkové modulace (PWM) může být generovaný analogovým rozhraním.
Inkrementální výstup A-B-Z
A a B jsou kvadraturní signály posunuté o 90 ° a signál Z je referenční značka. Jedna otáčka enkodéru generuje N impulzů signálu A nebo B. Signál Z se vytváří jednou za otáčku.    
 
Rozhraní SPI
Serial Peripheral Interface (SPI) je sběrnice pro sériový synchronní přenos dat mezi různými integrovanými obvody. Sběrnice se skládá ze 3 linek MOSI (Master Out -> Slave In), MISO (Master In <- Slave Out), SCLK - (Sériové hodiny, výstup z Master) a SS - Slave Select (aktivní nízká; výstup z Master). Těmito signály Master vybere pro zařízení typu Slave pro komunikaci.
Rozhraní SSI
U rozhraní SSI je absolutní úhlová poloha poskytována sériově a synchronně s přijímající elektronikou (indikátor, PLC atd.).