Optoelektronické inkrementální snímače

Optoelektronické inkrementální snímače polohy nebo dráhy jsou oproti potenciometrickým a induktivním snímačům digitální. Fungují na stejném principu, jako standardní inkrementální rotační enkodéry. Výstupním elektrickým signálem jsou pulzy ve dvou kanálech vzájemně fázově posunuté, pro identifikaci směru pohybu. Rozlišení je možné vybrat z několika hodnot, nejjemnější je od 1 µm. Měřící rozsahy jsou do 50 mm.

Flexibilní měřící systém

Lineární odměřování s měřícím kolem

Snímače řady MS 12, 30, 50

Optoelektronické inkrementální lineární snímače

Měřicí rozsahy 12 mm, 30 mm a 50mm