Optické inkrementální snímače

Optické inkrementální snímače polohy nebo dráhy jsou oproti potenciometrickým a induktivním snímačům digitální. Fungují na stejném principu, jako standardní inkrementální rotační enkodéry. Výstupním elektrickým signálem jsou pulzy ve dvou kanálech vzájemně fázově posunuté, pro identifikaci směru pohybu. Rozlišení je možné vybrat z několika hodnot, nejjemnější je od 1 µm. Měřící rozsahy jsou do 50 mm.

Flexibilní měřící systém

Lineární odměřování s měřícím kolem

Kombinace optoelektronického enkodéru a měřícího kola

ALS 6

Optický lineární snímač polohy s širokým tělem a dlouhým rozsahem

Rozsahy 50 mm - 3200 mm, rozlišení: až 1μm

ALS 5

Optický lineární snímač polohy s širokým tělem

Rozsahy 50 mm - 1500 mm, rozlišení: až 1μm

ALS 4

Optický lineární snímač polohy s úzkým tělem

Rozsahy 50 mm - 1000 mm, rozlišení: až 1μm

OLC 43X

Optický lineární snímač polohy s válečkovým vedením hřídele

Rozsahy 50 mm - 1000 mm, rozlišení: 5μm

Optoelektronické snímače MS12, MS30, MS50

Přesná měření s rozlišením až 0,1 um

Měřicí rozsahy 12 mm, 30 mm a 50mm