Potenciometrické snímače

Potenciometrické snímače pracují v principu jako lineární proměnný odpor, jehož jezdec se pohybuje po odporové dráze tak, že výstupní napětí, na něm je závislé na jeho poloze. Odporová dráha je vytvořena buď pomocí drátem vinutého elementu, nebo, dnes stále častěji, je vyráběna z vodivého plastu. Využitím plastového elementu je dosahováno nejen téměř nekonečného rozlišení (v praxi asi 0,01 mm), ale lze měřit i při podstatně vyšších rychlostech posunu (až do 10 m/s). Nevýhodou je vyšší citlivost na vibrace, protože vzniká nebezpečí odskoku jezdce a tím dochází ke ztrátě výstupního napětí. Výhodou je cena nebo poměr cena/výkon a potom jedná se o měření absolutní, což znamená, že naměřená hodnota zůstává zachována i při výpadku napájecího napětí. Můžeme nabídnout rozsahy snímačů od jednotek mm do jednotek metrů s různými velikostmi profilů, upevňovacími a připojovacími systémy.

MM10/MMR10

Lineární potenciometrický snímač v pouzdře z Duroplastu

Měřicí rozsahy od 8 do 15 mm

MM/MMR

Lineární potenciometrický snímač v pouzdře z Duroplastu

Měřicí rozsahy od 10 do 30 mm

CLP/CLPR

Lineární potenciometrický snímač v pouzdře z Duroplastu

Měřicí rozsahy od 13 do 100 mm

RC13

Kompaktní lineární potenciometrický snímač polohy

Měřicí rozsahy od 25 do 250 mm

SPR18

Kompaktní lineární snímač s vratnou pružinou

Měřicí rozsahy od 25 do 100 mm

CR18

Kompaktní snímač polohy s vratnou pružinou

Měřicí rozsahy 10 až 100 mm v pěti provedeních

CI18

Kompaktní snímač polohy o průměru 18 x 18 mm

Měřicí rozsahy 25 až 150 mm v šesti provedeních

SPI18

Kompaktní lineární snímač s kulovým kloubem

Měřicí rozsah od 25 do 150 mm v 5 provedeních

CD18

Potenciometrický lineární snímač v pěti variantách

Potenciometrický polohovací převodník

CLP21

Potenciometrický lineární snímač

15-100 mm

HEM12

Potenciometrický lineární snímač polohy s vedeným jezdcem a přírubou, IP67

Měřicí rozsah od 50 až 1000 mm v osmnácti provedeních

HEM16

Přesný potenciometrický lineární snímač polohy s vedeným jezdcem a přírubou, IP67

Měřicí rozsahy 50 až 1000 mm v 18 provedeních

REM13

Kompaktní snímač s externím kurzorem pro použití v hydraulických válcích až do 20 barů

Měřicí rozsahy 50 až 1000 mm v 20 provedeních

RC20

Lineární potenciometrický snímač v hliníkovém pouzdře

Měřicí rozsahy od 10 do 300 mm

WGO40

Potenciometrický olejový lineární snímač polohy

Potenciometrický snímač polohy s měřící délkou 100 až 500 mm

WGO20

Potenciometrický olejový lineární snímač polohy

Potenciometrický snímač polohy s měřící délkou 50 až 200 mm

CH37

Lineární snímač polohy CH37 pro použití v hydraulických válcích až do 340 barů.

Měřicí rozsahy od 50 do 550 mm v sedmi provedeních

MMS33

Robustní potenciometrický lineární snímač pro aplikace se silnými vibracemi.

Měřicí rozsahy od 50 do 900mm v 19 provedeních

CFL

Přesný lineární snímač s otevřenou konstrukcí

Měřicí rozsahy 100 do 1000 mm v 7 provedeních

RC35

Robustní kompaktní průmyslový lineární snímač

Měřicí rozsahy od 50 do 750 mm

MSL38

Potenciometrický lineární snímač pro dlouhé měřicí rozsahy

Měřicí rozsahy 100 do 2000 mm ve 23 provedeních

MBX

Tenký lineární snímač s výškou pouhých 7 mm

Měřicí rozsah 50 až 200 mm

MBH

Tenký lineární snímač vhodný pro malé prostory s voděodolným plastovým elementem

Měřicí rozsah 100 mm