Ohybové nosníky a single point

U kategorie Ohybové nosníky a single point Vás nejvíc zajímá

Princip ohybového tenzometru

Tento typ snímače je na jednom konci přišroubován k podložce, na druhé straně pak působí měřená síla. Takto lze měřit sílu v tlaku i v tahu.

KM200

Kompaktní snímač pro plošinové váhy

10, 50N

KM701

Kompaktní snímač síly do 1 kN

Kompaktní ohybový nosník s hliníkovým tělem

KT703

Kompaktní snímač síly do 1 kN

s integrovanou elektronikou, hliníkové tělo

KM801

Snímač pro plošinové váhy do 5 kN

Kompaktní snímač s ocelovým tělem

KT803

Snímač pro plošinové váhy do 5 kN

s integrovanou elektronikou, ocelové tělo