Lankové snímače

Lankové snímače využívají jednoduchého principu a sice měření otáček cívky, na které je navinuto lanko pro měření vzdálenosti. Nezbytnou součástí a také nejkritičtější je vratná pružina, která zajišťuje správné navíjení lanka zpět. Měření otáček se řeší buď pomocí průmyslového víceotáčkového potenciometru a výstupem takového lankového snímače je potom hodnota odporu závislá na délce vysunutí lanka, nebo se využívá enkodér ve verzi inkrementální (např.pulzy OC, TTL) nebo absolutní (např. 4-20mA/0-10V). Snímače lze využít pro měření menších i větších rozsahů v rozumné cenové hladině a výhodou je také menší náročnost na souosost.

Kromě parametru rozsahu dráhy snímače jej musíme doplnit také o enkodér (absolutní nebo inkrementální), případně potenciometr. Podle požadavků na elektrický výstup a typ aplikace doporučíme nejvhodnější model.

*

XS1 ANA

Lankový snímač

Rozsah konfigurovatelný až 125 m, rychlost 1 m/s

*

XT18

Lankový snímač

Rozsah 50 m, rychlost 10 m/s

*

XT12

Lankový snímač

Rozsah 15m, rychlost 10m/s

*

ENCO-METER EM4

Lankový snímač

rozsah 4m, IP 51, 1m/s

*

ENCO-METER EM8

Lankový snímač

rozsah 8m, IP 51

*

ENCO-METER EM10

Lankový snímač

rozsah 10m, IP 51