Měření natočení a zrychlení

Vzhledem k různým technologickým možnostem je vhodné si před návrhem ujasnit základní parametry:

  • aplikace a cenová představa
  • absolutní nebo inkrementální měření
  • životnost (také souvisí s velikostí snímače; větší mají kvalitnější ložiska)
  • elektrický a mechanický úhel (počet otáček)
  • mechanické provedení hřídele (plná / dutá / průchozí)
  • mechanické upevnění (servopříruba, flexibilní příruba, centrální závit)
  • elektrický výstup a elektrické připojení (kabel, konektor, pájecí plošky)

Snímače úhlu natočení, rotační snímače, enkodéry, inkrementální čidla, IRC. Tak se nazývají snímače, které se v různých aplikacích používají pro měření úhlu natočení, polohy nebo otáček. Pro vaši aplikaci je k dispozici mnoho jednootáčkových a víceotáčkových snímačů. Pomůžeme vám při určování požadavků aplikace a vhodný princip, jako je Hall efekt, optický nebo potenciometrický. Dostupná elektrická rozhraní zahrnují proudový nebo napěťový výstup, inkrementální signál, PWM, SSI, SPI a další. Signální charakteristika (úhel natočení, směr otáčení) lze přizpůsobit tak, aby splňovala specifické požadavky. Pro konfiguraci v terénu nabízíme jednootáčkové a víceotáčkové enkodéry s rozhraním Teach-in.
Panelový snímač vyžaduje dodatečný točivý moment, aby se zabránilo náhodnému otočení způsobeného vibracemi. Nabízíme snímače s haptickou odezvou od kontinuálního pohybu až po detent funkci různé síly. Máme enkodéry s mechanickým dorazem. Máme k dispozici možnosti pro přímou montáž do desek plošných spojů. Pro optimální přizpůsobení nabízíme řadu velikostí pouzder. Nabízíme všechny standardní průmyslové varianty, od cenově výhodných verzí s montáží centrálním závitem a ložisky z polymeru až po servo příruby s kuličkovými ložisky a bezkontaktní kit enkodéry. Naší výhodou je hlavně přizpůsobení hřídelů, pouzder, ale i výroba kabelů a zástrček na míru.

Dodáváme jak prověřené optické snímače, ale i moderní a levnější magnetické snímače na bázi Hallova jevu.

Pro aplikace Vám můžeme nabídnout řady snímačů v různé cenové i technické kvalitě:

  • Snímače úhlu MEGATRON (web) – střední řada. Od miniaturních modelů průměru 7 až po 40 mm. Dostupné jsou jak inkrementální, tak absolutní, uživatelsky programovatelné.
  • Snímače úhlu Hohner Automaticos (katalog) – vyšší řada. Řada snímačů o průměru 22 až 100 mm. Dostupné jsou jak inkrementální, tak absolutní, s bohatou nabídkou komunikačních protokolů, s možností zákaznického provedení.

Využívané technologie:

Optické snímače využívají prověřené metody prosvěcování kódovaného disku, který je buď skleněný, nebo plastový. Většinou se jedná o inkrementální snímače, tedy takové, které dávají informaci o poloze pomocí pulzů. Je to tedy relativní poloha vůči té, kde jsme začali odečítat tyto pulzy. Na trhu jsou ale i snímače absolutní, tedy takové, které dávají informaci o poloze naprosto nezávisle a to i nezávisle na napájecím napětí. Tedy pokud snímač odpojíte od napájení a opět připojíte, stále si pamatuje přesně svou polohu před výpadkem napájení. Je tedy důležité si uvědomit, zda nám stačí pouze inkrementální snímač s informací o relativní poloze nebo absolutní. Dnes mají absolutní snímače mnoho typů elektrických výstupů, od nejjednodušších analogových signálů napětí nebo proudu až po digitální sběrnice typu BISS, Profibus, CAN, Devicenet, SSI atd. Nabízíme snímače jednak z našeho vlastního sortimentu, ale také robustnější modely výrobce HOHNER AUTOMATICOS.

Magnetické snímače jsou technologicky mnohem mladší. Moderní integrované obvody s Hallovým snímačem v kombinaci se speciálními magnety umožňují vyrábět snímače inkrementální i absolutní a přitom za příznivější ceny ve srovnání s optickými snímači. Nahradit jimi lze nejen potenciometrické snímače, ale také tyto optická inkrementální a absolutní čidla. K dispozici jsou inkrementální a absolutní snímače. U inkrementálních snímačů je zatím slabinou nižší rozlišení. K dispozici jsou hodnoty od 1 do 1024 pulsů/ot. Už se ale objevují modely s vyšším rozlišením. Absolutní snímače jsou k dispozici ve variantách: s analogovým výstupem napěťovým nebo proudovým, PWM a s digitálním výstupem SPI nebo SSI. Specializujeme se i na zakázková provedení, kde lze např. definovat max. úhel otočení, průměr hřídele, utěsnění proti vlhkosti atd. Nabízíme také modely, které se dají uživatelsky programovat. Např. absolutní enkodéry s analogovým výstupem 4–20 mA nebo 0–10 V, nastavitelným smyslem otáčení, úhlem otočení 0–3600°.

 

 

U kategorie Měření natočení a zrychlení Vás nejvíc zajímá

Typy elektrických výstupů snímačů

Analogový výstup
Na výstupu snímače je poskytováno proměnné napětí nebo proměnný proud úměrně poloze hřídele. Standardní rozsahy jsou 0 - 5 VDC, 0-10 VDC, 0 - 20 mA a 4 - 20 mA. Signál pulzní šířkové modulace (PWM) může být generovaný analogovým rozhraním.
Inkrementální výstup A-B-Z
A a B jsou kvadraturní signály posunuté o 90 ° a signál Z je referenční značka. Jedna otáčka enkodéru generuje N impulzů signálu A nebo B. Signál Z se vytváří jednou za otáčku.    
 
Rozhraní SPI
Serial Peripheral Interface (SPI) je sběrnice pro sériový synchronní přenos dat mezi různými integrovanými obvody. Sběrnice se skládá ze 3 linek MOSI (Master Out -> Slave In), MISO (Master In <- Slave Out), SCLK - (Sériové hodiny, výstup z Master) a SS - Slave Select (aktivní nízká; výstup z Master). Těmito signály Master vybere pro zařízení typu Slave pro komunikaci.
Rozhraní SSI
U rozhraní SSI je absolutní úhlová poloha poskytována sériově a synchronně s přijímající elektronikou (indikátor, PLC atd.).