Snímače váhy

Pro aplikace v oblasti vážení nebo dávkování Vám můžeme navrhnout kompletní měřící sestavu, skládající se z tenzometrů (dle konkrétní aplikace), upevňovacího příslušenství a vyhodnocovací elektroniky (displeje, převodníky, monitorovací systémy), ať už do rozvaděče nebo pro samostatnou montáž.

Pokud konstruujete pouze malou váhu, lze s výhodou použít pouze jeden snímač typu single point. Pro vážení se většinou používají 3-4 snímače, sdružovací krabička a dále vyhodnocení pomocí elektroniky. Na výběr je co se týká funkcí (např. statické, dynamické měření, počítací funkce, dávkování atd.) nebo výstupních protokolů do dalších nadřazených systémů (RS232/485, USB, Bluetooth, Modbus, CANOpen, Profibus, ProfiNET, Ethernet/IP, EtherCAT).

Upevňovací příslušenství je vhodné použít, pokud chcete maximálně ochránit snímače proti náhodnému zničení přetížením.

Aplikace

Vážení průmyslové míchačky

Snímač zatížení SK30X, montážní sada STABIFLEX a vyhodnocovací jednotka eNod4-T

Online automatický regulátor průtoku

Zde byl použit snímač F60X

Balící linka

Vyhodnocovací jednotka eNod4-D, snímače AVX

Řešení pro mostní váhy

Tenzometry CB50X / CB50X-DL

Dynamické a kontrolní vážení za provozu

Digitální tenzometry AAD / DVX

Vyhodnocovací jednotky eNod

U kategorie Snímače váhy Vás nejvíc zajímá

Rozdíly mezi snímači síly a váhy, OIML, single point

  • Snímače síly se mohou používat na měření tahu nebo tlaku, případně na oba směry působení.
  • Snímače váhy se používají jen v jednom směru a jsou také tak kalibrovány. Nabízejí vyšší přesnost než snímače síly. Tyto snímače, pokud jsou certifikovány podle normy OIML, lze použít ve stanoveném měřidle, váze. Definují se třídy přesnosti, např. C3, C6 atd.
  • Snímače síly a váhy mohou být konstruovány jako knoflíkové, S-typ nebo ohybové.
  • Pokud uvidíte označení single point, znamená to ohybový snímač, který se používá pro konstrukci váhy většinou omezenou rozměry plochy 400x400mm.

Průvodce tenzometry

Jak fungují snímače síly?                                                                                                                                                                                                                                    
Snímače síly se skládají z mechanického deformačního profilu, mechanicko-elektrického převodníku a následného elektrického zesilovače pro zpracování měřeného signálu. Způsob, jakým fungují všechny siloměry, je v zásadě stejný. Na deformační profil působí síla, která vytváří oblasti tlaku a tahu. Na těchto místech jsou nalepeny snímací prvky, aby detekovaly změny napětí profilu, převáděly je na elektrické signály a předávaly ke zpracování. Aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku, musí být deformační zóny udržovány co nejmenší.
Z hlediska tvaru profilu se vyrábějí snímače knoflíkové, ohybové a tvaru S, pro měření tahu i tlaku. Tenzometry se používají buď s externí elektronikou, která snímač napájí i převádí signál na 4-20mA/0-10V, nebo se vyrábějí snímače s vestavěným převodníkem. Jako další příslušenství můžeme nabídnout elektroniku jako zobrazovače hodnot, dataloggery. V nabídce máme ještě snímače momentu. Ty jsou schopny měřit moment na rotujících částech (např. měření točivého momentu motoru) nebo pevných částí (např. ke kontrole momentového klíče).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Technologie tenzometrů                                                                                                                                                                                                                         .
U snímače síly je důležité mít kvalitní snímací prvek, protože je stále vystaven působení síly tlaku a tahu. Avšak pouze malá část snímače síly je ve skutečnosti snímač síly. Pro detekci sil jsou senzorové prvky, známé jako odporové senzory, připevněny pouze k určitým bodům na deformačním profilu. Tyto tenzometry (mechanicko-elektrické převodníky) převádějí mechanické napětí a stlačení v deformačním profilu na elektricky měřitelné signály. Tenzometry se skládají z tenké kovové odporové mřížky a izolační fólie, která je nalepená k profilu (dva prvky detekují tah, dva kompresi). Tenzometrické prvky jsou napájeny napájecím napětím. Když je měřicí těleso vystaveno tahu/tlaku, mění se odpor v mřížce tenzometru a tím i výstupní napětí. Protože změny odporu jsou v rozsahu několika mV/V, je signál napětí zpracován v následujícím zesilovacím obvodu pro další zpracování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .
Výhody technologie kvalitních tenzometrů:                                                                                                                                                             • Velmi vysoká přesnost                                                                                                                                                                                       •.Velmi vysoká robustnost                                                                                                                                                                                   •.Velmi dobře se hodí pro dynamické změny při zatížení                                                                                                                           •.Velmi vysoká dlouhodobá stabilita                                                                                                                                                                   •.Osvědčená technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .      
                                                                                  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Zesilovač (integrovaný nebo externí) a kalibrace                                                                                                                                                                                                                     Např. tenzometry verze KT jsou nabízeny s integrovaným zesilovačem v krytu snímače a jsou zkalibrovány z výroby. Odpadá tak potřeba kabeláže mezi snímačem síly a zesilovačem a také časově náročné ladění.Externí zesilovače, jako je např. IMA2-DMS, jsou nabízeny pro snímače bez integrovaných zesilovačů. Všechny převodníky s vestavěnou elektronikou nebo se standardizovaným výstupem jsou z výroby kalibrovány v Newtonech. Nulový bod a citlivost se nastavují podle montážní polohy (svislá nebo zavěšená) nebo směru zatížení (tlak nebo tah).
    KT1501 .
                                                                                                                                                                                                                          Montážní návod
                                                                                                                                                                                                                          Aby byla zajištěna správná a bezpečná instalace snímačů síly, je třeba dodržovat některá důležitá základní pravidla. Vždy aplikujte zátěž vertikálně a rozložte ji rovnoměrně a přesně na snímač.                    
Břemeno musí být aplikováno co nejpřesněji ve směru měření siloměru. U kombinovaných zátěží je třeba určit skutečnou linii působení síly (výsledný vektor síly) a podle toho seřídit polohu tenzometru. Komponenty, které se chovají odlišně, jako jsou excentrické zátěže, boční síly nebo točivý moment, jsou rušivé proměnné a zkreslují signál měření. Kromě toho může být senzor nevratně deformován. Deformace nebo mechanické úpravy (např. vrtání otvorů do profilu) se nesmí provádět!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ochrana proti nárazu, přetížení a rozbití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Při návrhu aplikace pro měření síly je nutné přesně dodržet uvedenou jmenovitou sílu, aby se vyloučily nejistoty měření, nebo v kritických případech zamezilo zničení snímače nevratnou deformací. Pokud mechanická konstrukce aplikace pro měření síly nemůže vyloučit, v kritickém případě, možnost výskytu přetížení, musí být instalována vhodná opatření pro ochranu snímače. Instalace snímače do montážního kitu může při kompresi zabránit jeho nevratné deformaci. Zvláštní pozornost je třeba věnovat při zavěšené poloze siloměru, který je namáhán na tah. V případě zavěšených břemen je třeba přidat opatření (např. řetězy nebo závěsná lana namontována rovnoběžně se siloměrem). V opačném případě se může senzor při přetížení rozbít/roztrhnout a zátěž může spadnout. Zejména siloměry musí být instalovány na pevnou podložku podle montážního návodu. Je třeba zabránit, aby se podložka ohýbala. Nosná konstrukce určená k montáži by měla být dostatečně velká a mít pokud možno rovnou montážní plochu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vytvoření konstrukčně stabilního měřícího řetězce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nosič nákladu, komponenty pro působení síly a snímač síly musí být spojeny pevně, tedy bez vůle. U pohyblivých montážních poloh, zejména také při zavěšení ve směru tahu, musí být pro působení síly použity táhla nebo kruhové matice. V případě víceosých stupňů volnosti by měla být použita kardanová montáž, aby se zabránilo nejistotám měření a zničení snímače nepřípustnými příčnými a bočními silami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tahové nebo tlakové zatížení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Snímače síly se používají pouze v jednom směru zatížení, buď v tahu nebo tlaku. Pro oba typy zatížení jsou převážně vhodné tenzometry tvaru S. Ohybové a knoflíkové siloměry lze obvykle použít pouze pro tlak (viz prospekt). Snímače síly s integrovanou elektronikou jsou kalibrovány pouze v jednom směru, buď pro tah nebo tlak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vyvarujte se otřesům a vibracím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nárazy a vibrace ovlivňují výsledek měření (síla F = hmotnost "m" x zrychlení "b"), např. superpozicí ve statických měřeních. Při navrhování měřicích rozsahů je třeba vzít v úvahu příslušné dynamické síly a zabránit přetížení převodníku dynamickými změnami zatížení. Rezonanční frekvence různých deformovatelných těles závisí mimo jiné na jejich hmotnosti a tuhosti (mechanické impedanci). Vibrující zátěž musí být ve svém frekvenčním rozsahu hluboko pod touto rezonanční frekvencí

*

PM

Snímač váhy s montáží na stěnu, max. rozměr plošiny: 600x600 mm

single point, 150 kg, výstup: mV

*

AB

Hliníkový snímač váhy, max. rozměr plošiny: 800x800 mm

single point, 50 kg ... 500 kg, výstup: mV

*

AP

Hliníkový snímač váhy, max. rozměr plošiny: 700x700 mm

single point, 75 kg ... 635 kg, výstup: mV

*

AL

Hliníkový snímač váhy, max. rozměr plošiny: 300x350 mm

single point, 3 kg ... 30 kg, výstup: mV

*

AQ

Hliníkový snímač váhy, max. rozměr plošiny: 350x350 mm

single point, 5 kg ... 35 kg, výstup: mV

*

AR

Hliníkový snímač váhy s vysokou přesností, max. rozměr plošiny: 150x150 mm

single point, 0.2 kg ... 1.2 kg, výstup: mV

*

BEF

Nízkonákladový snímač váhy, max. rozměr plošiny: 150x150 mm

single point, 3 kg ... 5 kg, výstup: mV

*

AK

Nerezový snímač váhy, max. rozměr plošiny: AK300 - 600x600 mm / AK60 - 350 x 350 nebo 420 x 420

single point, 6 kg ... 300 kg, výstup: mV

*

AXL, AXH

Nerezový snímač váhy vhodný do vlhkého prostřední, max. rozměr plošiny: 400x400 mm (AXL) / 600x600 mm (AXH).

single point, 10 kg ... 500 kg, výstup: mV

*

AVS

Hygienický snímač váhy, vhodný do potravinářství pro řízení dávkování, max. rozměr plošiny: 500 x 400 (75 kg = 600 x 400) mm

single point, 15...75 kg, el. výstup: mV

*

AH

Hliníkový snímač váhy s vysokou přesností, max. rozměr plošiny: 500x500 mm

single point, 50 kg ... 200 kg, výstup: mV

*

AG

Hliníkový snímač váhy s vysokou přesností, max. rozměr plošiny: 400x400 mm

single point, 2.5 kg ... 100 kg, výstup: mV

*

DVS-C

Digitální hygienický snímač váhy, vhodný do potravinářství pro kontrolní vážení, max. rozměr plošiny: 400x400 mm

single point, 15...75 kg, rozhraní: fieldbus / ethernet

*

DVS-D

Digitální hygienický snímač váhy, vhodný do potravinářství pro řízení dávkování, max. rozměr plošiny: 400x400 mm

single point, 15...75 kg, rozhraní: fieldbus / ethernet

*

DVX-C

Digitální snímač váhy, vhodný do potravinářství pro kontrolní vážení, max. rozměr plošiny: 400x400 mm

single point, 7,5...75 kg, rozhraní: fieldbus / ethernet

*

AVX

Snímač váhy s vysokou přesností, vhodný do vlhkého prostředí nebo tam, kde je potřeba časté mytí, max. rozměr plošiny: 500x400 mm (<75kg) / 600x400 mm (75kg, 125kg)

single point, 7,5...125 kg, výstup: mV

*

DVX-D

Digitální snímač váhy, vhodný do potravinářství pro řízení dávkování, max. rozměr plošiny: 400x400 mm

single point, 7,5...75 kg, rozhraní: fieldbus / ethernet

*

AAD-C

Digitální snímač váhy, vhodný do potravinářství pro kontrolní vážení, max. rozměr plošiny: 500x400 mm (<75kg) / 600x400 mm (75kg)

single point, 5...75 kg, rozhraní: RS485

*

AAD-D

Digitální snímač váhy, vhodný do potravinářství pro řízení dávkování, max. rozměr plošiny: 500x400 mm (<75kg) / 600x400 mm (75kg)

single point, 5...75 kg, rozhraní: RS485

*

F60X-6W 500

Snímač váhy, Ø 42mm / 120 mm

ohybový nosník, 10 kg ... 500 kg, výstup mV

*

SK30A 2T/5T

Ohybový nosník, rozměry: 2T 132 x 31,5 mm / 5T 172 x 40 mm

500 kg...2 t / 5t, výstup mV

*

SK30X 2T/5T

Ohybový nosník, rozměry: 2T 132 x 31,5 mm / 5T 172 x 42 mm

300 kg...2 t / 3...5t, výstup mV

*

CB50X-DL

Snímač váhy, Ø 130-220 mm / 130 mm

20 t...60 t, výstup digitální RS485

*

ZFA

Snímač váhy z niklové oceli, 64-108 x 51-76 mm; typ síly: tah i tlak

25 kg ... 5 t, výstup mV

*

R30X

Knoflíkový snímač váhy, Ø 82 mm / 44 mm; typ síly: tlak

1 t...12 t, výstup mV

*

CB50X

Snímač váhy, Ø 89 / 130 mm

5 t ... 60 t, výstup mV

*

CA40X

Snímač váhy, Ø 108 / 200 mm; typ síly: tlak

100 t ... 200 t, výstup mV

*

ZA30X

Snímač váhy, Ø 78-138 mm / 32-60 mm; typ síly: tah i tlak

500 kg ... 7.5 t, výstup mV

*

RH10X

Vysokokapacitní snímač váhy, Ø 229-323 mm / 70-140 mm; typ síly: tlak

100 t....1000t, výstup mV

*

MTRD / MTRS

Snímače síly; MTRD Ø 52-100 mm/ Ø 34-59 mm, MTRS Ø 52-62 mm/ Ø 31-35 mm; typ síly: tah i tlak

0 ... 5 t - 0 ... 50 t / 0 ... 50 kN - 0 ... 500 kN; výstup mV

*

R10X

Snímač váhy, Ø 82-164 mm / 44-80 mm; typ síly: tlak

250 kg...100 t, výstup mV