Ovládání strojů a zařízení

Při  návrhu je vhodné si ujasnit základní parametry:

  • v kolika osách bude chtít zařízení ovládat (1–6 os)
  • způsob ovládání: prsty, palcem, dlaní
  • způsob montáže: na stůl, do panelu zepředu, do panelu zezadu
  • omezení možnosti polohy (kruhové, hranaté, bez možnosti meziosé)
  • tvar páky
  • elektrický výstup

Průmyslové joysticky nebo také pákové ovladače hrají důležitou roli při ovládání různých zařízení. Můžeme je rozdělit na proporcionální se spojitým výstupem, spínačové a kombinované. Mezi proporcionální ovládače patří potenciometrické magnetické s Hallovým snímačem. Rozdílné konstrukční provedení, velikost a robustnost předurčují tyto joysticky k použití v nejrozmanitějších odvětvích průmyslu – řízení pohonů kolejových vozidel, bagrů, řízení robotů, souřadnicových stolů, kamerových systémů, ale i tak citlivých přístrojů, jakým je např. oční laser v medicíně.