Nové inklinometry a akcelerometry od DIS Sensors

MEGATRON, s.r.o. rozšiřuje svůj sortiment mechatronických komponent o snímače výrobce DIS Sensors. Jedná se inklinometry, náklonové spínače a akcelerometry.
Inklinometry měří úhel zařízení vzhledem k horizontální poloze, přičemž jako reference slouží imaginární čára od středu Země. Jsou založené na populární technologii MEMS, která umožňuje vyrobit elektromechanické sensory miniaturních rozměrů. Elektrické výstupy mohou být analogové 0,5 – 4,5V, 4 – 20mA, případně digitální RS232, CAN-OPEN. Krytí snímačů umožňuje jejich použití přímo ve venkovním prostředí. Na rozdíl od enkodérů využívá jiné technologie, která umožňuje mnohem přesnější měření.
Akcelerometry měří zrychlení v 1-3 osách. Jsou založeny na stejné technologii jako inklinometry, jen zpracování signálu je jiné. Elektrické výstupy jsou stejné jako u předchozí kategorie.
Obě tyto kategorie snímačů jsou určeny jak do běžných průmyslových aplikací, tak i tam, kde je vyžadována vysoká funkční bezpečnost SIL2/PLd.
Aplikace: vyrovnávání, měření náklonu a sklonu, měření úhlu, měření vibrací a tlumení, monitoring při transportu. Více viz katalog.

< Zpět na aktuality