Modulární kiosková tiskárna COMPACT Plus Linerless

Kioskové tiskárny mají v našem sortimentu stálé místo. Novinky v této oblasti nepřicházejí tak často, ale potom jde o nějakou zásadnější inovaci. Poprvé můžeme nabídnout tiskárnu s přímým tiskem na samolepící etikety bez podkladové vrstvy – více info o výhodách zde. Tento samolepící termopapír navinutý v pásu dříve způsoboval problémy kvůli podkladovému papíru a lepidlu, se kterým se řezač tiskárny špatně vyrovnával. Tento model tiskárny je uzpůsoben pro práci s tímto materiálem a můžete tak tisknout libovolně dlouhé etikety. Nemusíte se spoléhat na rozměr konkrétní etikety. Využijte svobodu danou dlouhým pásem samolepícího papíru a jeho střihu podle délky aktuálních požadavků. Více viz COMPACT Plus Linerless (GPT-4673-LL)

< Zpět na aktuality