Výhody samolepících etiket bez podkladového papíru

Oproti jiným samolepicím etiketám nemají tyto etikety žádný nosný materiál, tzv. liner.

Jsou to etikety v rolích, které nemají separační vrstvu mezi lepidlem a materiálem etikety.

Na straně výroby to znamená: Výrobci štítků aplikují uvolňovací vrstvu na bázi silikonu přímo na povrch štítku, aby se zabránilo slepení samolepících štítků během nebo po svinutí. Pouze při lepení pod tlakem se lepidlo etikety spojí s povrchem lepeného předmětu. Jednotlivé etikety jsou po procesu tisku řezány řezačkou termotiskárny. V případě změny délky tisku na etiketu není nutné měnit za jiný rozměr, ale termotiskárna vytiskne a uřízne etiketu podle aktuální délky.

Ekologické a ekonomické výhody:

Bez nosného materiálu je možné bezodpadové značení. Materiál, který je na roli, je zcela spotřebován. Vložku není třeba speciálně vyrábět nebo likvidovat jako nebezpečný odpad jako pozůstatek tisku etiket. Méně spalování odpadu znamená méně emisí CO2. Kromě toho má nižší hmotnost role výhody pro přepravu.

Díky tenčímu materiálu lze na roli umístit více lepicích etiket. S až o 60 procent více materiálu z role etiket jsou intervaly výměny papíru výrazně delší. Zároveň se snižují požadavky na skladování, protože krycí vrstva tvoří až 40 procent průměru role etiket. COMPACT Plus Linerless

< Zpět na aktuality