Pohony

Omezený instalační prostor dostupný v elektrických a mechanických pohonech vyžaduje kompaktní senzory a optimalizované možnosti připojení. MEGATRON je pro splnění těchto požadavků správným partnerem. Pokud jde o zpětnou vazbu polohy pohonů, MEGATRON nabízí rotační a lineární snímače, které jsou přizpůsobeny vašim individuálním potřebám.

Reprezentativní skupiny produktů pro přesnou zpětnou vazbu v pohonech:

  • Inkrementální a absolutní rotační snímače (digitální / analogové)
  • Přesné potenciometry
  • Potenciometrické lineární senzory

Konstrukce pohonů v trolejbusech

distanční sloupky PEG S-M3