Medicínské technologie

Zdravotnická technika klade velmi vysoké nároky na použitá zařízení. Systémy musí být efektivní a bezpečné a přesto snadno ovladatelné. Vedle širokého výběru joysticků a snímačů úhlu pro standardní aplikace, vyvíjíme také řešení specifická pro konkrétního zákazníka pro různé lékařské aplikace. Spolehlivost našich joysticků a rotačních snímačů je předurčuje pro diagnostické a lékařské aplikace. Důležitou vlastností je také kompaktnost našich komponent.

Naši odborníci jsou seznámeni s požadavky, které jsou specifické pro vaše podnikání a poskytnou vám odborné rady.

Příklady typických aplikací:

  • Joysticky pro přesné polohování sond v analytických nástrojích a zdravotnických přístrojích; řízení stolů MRI
  • Rotační enkodéry pro poskytování zpětné vazby pro přesné polohování např. operačních stolů a lůžek pro pacienty
  • Přesné potenciometry jako zpětnovazební součást servo ramen pro chirurgické mikroskopy
  • Rotační enkodéry pro ovládání anestetických přístrojů nebo zařízení používaných při nouzové péči