Snímače momentu

*

M2371

Rotační snímač pro měření síly a momentu,

100 ... 500 N / 2 ... 5 Nm, výstup V

*

M2396

Velmi kompaktní snímač pro měření síly a momentu

0.5 ... 2 kN / 5 ... 50 Nm, výstup mV