Řešení pro mobilní stroje

Náročné aplikace vyžadují zvláště robustní komponenty. Zejména pokud jde stroje, které se používají v zemědělství, stavebnictví, lesnictví a pro obecné účely. Jsou vystaveny náročným okolním podmínkám jako teplo, špína, voda, sníh, led, prach a do toho vibrace a otřesy. Snímače a řídicí jednotka stroje musí být schopny všechno vydržet. Kromě širokého rozsahu multifunkčních joysticků MEGATRON pro mobilní stroje je součástí našeho portfolia také velký výběr otočných enkodérů a ručních ovladačů pro použití v komunálních vozidlech, ale i ve stavebních a zemědělských strojích.

Příklady typických aplikací:
— Robustní joysticky v mobilních strojích
— Rotační enkodéry a ovládací knoflíky integrované v panelech.
— Přesné potenciometry pro silniční stavební stroje. Joysticky v mobilních strojích.
— Odolné joysticky pro komunální techniku
V této oblasti použití se především očekává, že joysticky budou vysoce odolné a spolehlivé. Multifunkční úchop řady joysticků TRY52 přináší až deset milionů pohybových cyklů navzdory vysokému zatížení. Bezkontaktní Hallovy snímače přinášejí mimořádnou spolehlivost. Zařízení může také
splňovat třídy ochrany až do IP68. Ergonomická rukojeť joysticku zajišťuje bezproblémový provoz a nabízí různé možnosti pro integraci dalších funkcí. Joystick TRY52 má víceúčelový úchop a je k dispozici s jednou nebo dvěma osami. Podporuje analogové rozhraní, USB, CAN J1939 nebo CANopen.
                                                            
— Odolné joysticky pro mobilní jeřáby, zemědělské nakladače a vysoko­zdvižné vozíky
Pro venkovní aplikace je nezbytné využití komponent s vysokou ochranou. Řídicí joysticky řady TRY50 jsou k dispozici ve verzích odolných proti vodě a nečistotám, které odpovídají stupni krytí IP68. Vedle standardních analogových výstupních signálů je tato série dostupná také s rozhraním USB nebo CAN (CAN J1939 nebo CANopen). Navíc si zákazníci mohou vybrat z různých ovladačů joysticku a vlastních funkcí.

Try 50
TRY50

— Absolutní snímač, který je chráněn před prachem a nečistotami ­slouží k ovládání zadního kola vysoko­zdvižného vozíku.                               Nečistoty, sníh a stříkání vody jsou nebezpečí, před kterými musí být elektronika chráněna. Snímače umístěné na podvozku vysokozdvižného vozíku jsou zvláště vystaveny vlivům prostředí. Z tohoto důvodu musí kryt splňovat určitou třídu ochrany, aby se zajistila bezporuchovost snímačů a tím i řízení. Rotační snímač řady HTx36, používaný v aplikaci, je vybaven robustním kovovým krytem a bezkontaktní technologií s Hallovým snímačem, takže je odolný proti vnějšímu namáhání. Konstrukce absolutního snímače odpovídá třídě krytí IP67. Jednoduchá montáž je dosažena pomocí konektoru specifického pro zákazníka.

HTx36

— Spolehlivé a přesné ruční nastavení hloubky řezání ­ u stroje pro stavbu silnic (fréza)
Prach, nečistoty a silné vibrace jsou zvláště škodlivé pro funkci senzorů. Navzdory těmto nebezpečím musí být nastavení a ovládání stroje na stavbu vozidel co nejjednodušší a přitom spolehlivé. Kvůli vibracím a skutečnosti, že obsluha stroje nosí rukavice, musí mít ovládací jednotka pohodlné uchopení. Drátové potenciometry řady RP19, jsou pro tento úkol obzvláště vhodné, protože mají velkou konfigurovatelnost. Délka osy potenciometru vinutého drátem byla nastavena tak, aby usnadnila montáž pomocí ovládacího knoflíku přes ovládací panel.

RP19

Snímače síly v mobilních strojích
— Ovládání směru pohybu přepravních vozíků
Vodící rukojeť je použita pro ovládání řízení dopravních vozíků. Pokud jej zatáhnete dozadu, vozík couvá a pokud jej zatlačíte dopředu, vozík se bude pohybovat dopředu. Pokud zatáhnete rukojeť směrem vzhůru, otočí se doleva a pokud ho zatlačíte dolů, zatočí doprava. Zrychlení funguje stejně jako u motocyklu. Tento jednoduchý koncept řízení by nebyl možný bez správného snímače síly. Síla působící na rukojeť je měřena snímačem síly MEGATRON KM1401. Zatáčení je přímo úměrné ovládací síle. Použití malé síly umožňuje velmi přesné přemísťování těžkých břemen a usnadňuje práci operátorů. Na rozdíl od ovládání založeného na joysticku není v této aplikaci nutné mechanické přemísťování řídicí páky. To umožňuje řidiči držet pevně ruku na rukojeti. Snímač síly typu S je schopen detekovat síly s téměř neznatelným mechanickým posunem. Společnost MEGATRON pro tuto aplikaci přizpůsobila kabely a zástrčky snímače.

KM1401